Miki Regnskap

Lønn

Lønnssystemer for små og mellomstore bedrifter

Lønn og lønnskjøring er en omfattende prosess, og kan for små og mellomstore bedrifter oppleves som komplisert. Det er få ting på en arbeidsplass som skaper så mye irritasjon som rot rundt lønnskjøringen, med feil utbetaling av lønn som resultat.

Regelverket for lønnsutbetaling endres med jevne mellomrom, og det er ikke alltid enkelt å holde seg oppdatert på nye lover og forskrifter. Våre regnskapsførere er til enhver tid oppdatert på endringer i lover og regler som gjelder lønn og lønnskjøring.

Lønn er mer enn bare lønnsslipper

Lønn består av mer enn bare timelister, lønnsslipper og lønnsavregning. Det er i tillegg flere frister for ulik rapportering å forholde seg til. For å slippe unødvendige konflikter i forbindelse med feil på utbetaling av lønn, eller bøter på manglende rapportering, kan det være smart å overlate hele arbeidet med lønnskjøring til oss, eller benytte deler av vår kompetanse.

Vårt lønnssystem garanterer sikker lønnsutbetaling – i tillegg til å være effektiv – til enhver tid.

Sikker utbetaling av lønn til dine ansatte

Lønn er en essensiell del av firmadrift, og bedriften din burde bruke et lønnssystem som sørger for sikker utbetaling av lønn til riktig tid.

Trenger din bedrift hjelp med administrering, avregning og utbetaling av lønn? Gjør som mange andre firmaer i Sandefjord, Larvik, Tønsberg og Vestfold – bruk oss til å ta hånd om din bedrifts lønnsarbeid.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre lønnstjenester.