Miki Regnskap

Regnskapsføring for bedrifter

Regnskapsføring for bedrifter

Trenger din bedrift hjelp med regnskapsføring? Miki Regnskap tilbyr regnskapsførsel for de fleste selskapsformer, til bedrifter i Sandefjord, Larvik, Tønsberg og Vestfold. I tillegg til regnskapsføring utfører vi også utfakturering samt kundeoppfølging, komplett årsregnskap og likningspapirer, lønnsarbeid og selskapsetablering. Ta kontakt med Miki Regnskap AS, dersom du ønsker mer informasjon om regnskapsføring, eller andre regnskapstjenester for din bedrift.

Hva er et regnskap?

Et regnskapet er et «hjelpemiddel som gir deg oversikt over hva du tjener, hvor mye du bruker, eiendeler og ikke minst hva du skylder.» Alle næringsdrivende har plikt til å føre regnskap. Mange ser nok på det å føre regnskap, som en plikt og byrde. Men regnskapsføring, er faktisk et av de viktigste styringsverktøyene man har i bedriften. Et regnskap gir informasjon om økonomisk status i virksomheten, og er derfor et viktig verktøy, for god økonomistyring og kontroll.

Hva inneholder et regnskap?

Et regnskap består av to hoveddeler:

 • Balanse – gir oversikt over økonomisk stilling, ved avslutning av regnskapsperioden.
 • Resultat – viser den økonomiske utviklingen i samme periode.

Viktige frister

Det er lurt å ha kontroll på viktige merkedager i regnskapet. Overser eller glemmer man tidsfrister, kan det få uheldige konsekvenser for virksomheten. Man bør alltid overholde frister, og levere til rett tid. Det er særlig viktig å overholde fristene ved:

 • Innsendelse av Årsregnskap. Årsregnskapet er en oversikt over bedriftens inntekter og kostnader. Er man regnskapspliktig må årsregnskapet leveres til Brønnøysund, innen 31 juli ved levering i Altinn.
 • Betale merverdiavgift. Har virksomheten nådd en omsetning på over 50 000 iløpet av et år (12 måneder), er man merverdiavgiftspliktig. Mva/moms registreres og betales via Altinn, annenhver måned, altså seks ganger i året. Overskridelse av frister her, vil kunne medføre rentetillegg. Så husk å betale til fristen!
 • Innsendelse av skattemelding. «Skattemeldingen er en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld for ett kalenderår. Oversikten er basert på de opplysningene som var registrert på deg per 31. desember i det aktuelle kalenderåret». (skatteetaten.no) Leveringsfrist 31 mai.

Viktig, ikke bare for bedriften

Et regnskap er viktig for mange parter, ikke bare internt i bedriften. Det kan være viktig for:

 • Ledelse, styre og eiere
 • Personell
 • Leverandører og kunder
 • Finansielle institusjoner/bank
 • Mulige investorer
 • Myndigheter

Et riktig ajourført og bra presentert regnskap, vil skape tillit overfor virksomhetens eksterne samarbeidspartnere.

Korrekt og trygg regnskapsføring

Ved å la en ekstern regnskapsfører ta hånd om regnskapsførselen, sikrer man at kostnader og inntekter er korrekt håndtert, både regnskapsmessig og skattemessig. Det er mange lover og forskrifter å forholde seg til. Det blir en mindre ting å tenke på for deg og din bedrift. La våre hyggelige regnskapsførere bistå din bedrift med det vi er best på, da får din bedrift mer tid til å gjør de oppgaver dere er best på!

Andre tjenester:  Årsregnskap  Fakturering  Ligningspapirer  Budsjettering  Lønnskjøring  Bedriftsetablering  Bilag  Scanning av bilag  Økonomisk rådgivning

Regnskapsføring Sandefjord og Vestfold

Regnskapsfører Sandefjord og hele Vestfold. Miki Regnskap AS kjenner arbeidslivet i Sandefjord og Vestfold godt. Det gjør oss i stand til å tilby gode tilpassede regnskapsføringstjenester, for bedrifter i alle størrelser. Våre kunder er i dag stort sett lokalisert, i områdene:

 • Sandefjord
 • Larvik
 • Stavern
 • Tønsberg
 • Horten
 • Holmestrand
 • Sande
 • Sem
 • Åsgårdstrand
 • Revetal
 • Hvittingfoss
 • Steinsholt

Miki Regnskap AS er et lokalt regnskapsbyrå, med et spesielt fokus på lokal næringsvirksomhet. Men vi tar også på oss oppdrag over hele landet. Har du spørsmål om regnskapsføring for din bedrift? Kontakt oss pr e – post eller telefon. Du er også alltid velkommen innom våre kontorer ved havnen i Sandefjord.

Gå til:  Hjem  Regnskapstjenester  Lenker  Om oss  Ledig stilling  Kontakt