Miki Regnskap

Starte eget firma

Viktige punkter når du skal starte eget firma

Å starte eget firma krever forberedelser og planlegging. Skal man starte eget firma er det viktig å være klar over at de viktigste valgene gjøres i starten av prosessen. For å lykkes i prosessen med å starte eget firma er det viktig å kunne dokumentere realistiske planer og grundig forarbeid.

Vi i Miki Regnskap har hjulpet bedrifter i hele Vestfold med oppstart og etablering, og hjelper også gjerne deg med dette. Skal du starte eget firma er det særlig to ting det er viktig å ha tenkt over før du kommer til oss:

  1. Innholdet i bedriftens forretningsplan
  2. Tanker om hva slags organisasjonsform firmaet skal ha

Forretningsplanen er gründerens beste venn

En forretningsplan er en systematisk gjennomgang av en forretningsidé. Forretningsplanen vil være et viktig styringsdokument ved oppstart av nytt firma. Det er mange fallgruver som kan forsinke eller stoppe oppstart av firma, og en forretningsplan sikrer at man holder stø kurs i løpet av bedriftsetableringen. Miki Regnskap AS har god erfaring med momenter som bør være med i en forretningsplan når man skal starte eget firma.

Starte eget firma – valg av organisasjonsform

Valg av organisasjonsform er sammen med forretningsplanen det viktigste å ha et forhold til når du skal starte eget firma. I praksis er det fire hovedformer som kan velges for organisering av mindre foretak:

  1. Aksjeselskap
  2. Ansvarlig selskap
  3. Enkeltpersonforetak
  4. Samvirkeforetak

For de fleste vil det være et valg mellom enkeltpersonforetak (tidligere enkeltmannsforetak) og aksjeselskap.

På generelt grunnlag er det er ikke mulig å si hvilken organisasjonsform som vil være mest hensiktsmessig. Ofte vil det være snakk om en avveining mellom risiko og inntjeningsmulighet. Valg av organisasjonsform bør tenkes nøye igjennom før du skal starte eget firma. Det valget du gjør vil senere ha betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter.

Er du usikker på hvilken organisasjonsform som vil fungere best for din forretningsidé?

Ta kontakt med oss for mer informasjon om etablering av firma og selskap.